facebook

De cursus bestaat uit 10 Lessen op achtereenvolgende maandagavonden. De eerste les is op maandag 19 september 2022 van 19.45-21.45 te Amsterdam (routebeschrijving). 

U moet onze theoriecursus hebben gevolgd, of ruime ervaring met edelstenen bezitten. In het laatste geval is het handig om contact op te nemen met de cursusleider (Leone Langeslag) om te overleggen over deelname.

Er wordt gewerkt met refractometers, polariscopen, dichroscopen, spectroscopen, microscopen en een balans voor het bepalen van de soortelijke massa. 

Elke lesavond kunnen 20 edelstenen van een bepaalde kleur onderzocht worden. Door onderzoek komt u er achter om welke steen het gaat en of het een natuurlijke, een behandelde of een synthetische edelsteen betreft. Onze docenten zullen u uitgebreid wijzen op de valkuilen. De cursus wordt met een toets en een certificaat afgesloten. 

Betaling

Het lesgeld bedraagt 150 euro voor 10 lessen. Het maximum aantal deelnemers is 15 personen, de inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de betaling. Inschrijven kan tot begin september 2022. We hanteren een minimum aantal van zes deelnemers.

Het lesgeld kan overgemaakt worden op rekening: NL39 INGB 0004 751736 ten name van Vereniging Gemma. Uw inschrijving wordt definitief zodra uw betaling is ontvangen.

Inschrijven voor de cursus